Om föreningen

Skytteföreningen Grovskyttarna Luleå  tillämpar Svenska Pistolskytteförbundets (SPSF) stadgar och regler och har varit anslutna till förbundet sedan föreningen grundandes 1990.

Vi är också anslutna till Norrbottens Pistolskyttekrets, Luleå Alliansen samt Luleå Allmänna skytteallians. Skyttesportförbundet och Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet IPSC Sverige.

Föreningen bedriver i dag skytte- och utbildningsverksamhet huvudsakligen i Magnumfält, Nationellt fält, Precision, Sportpistol, PPC.